Настройка на тегела

1.       Долен конец – трябва да излиза хлабав от совалката, но не напълно – със съвсем леко усилие. Силата на задържането може да се регулира от малкия винт върху совалката, който отговаря за натягането на притискащата пластина. Обикновено веднъж настроен за дадена дебелина конец, винтът не се пипа дълго време независимо какво шием.  

2.       Горен конец – настройката се извършва в зависимост от това каква дебелина, твърдост и рехавост на материите, които ще шием в дадения случай. Ако при шиене на съответния материал ясно се вижда изправен долен конец на шева, това означава че горният конец не е достатъчно стегнат и трябва да коригираме в тази посока.

     

В обратния случай, когато пък отгоре на шева имаме изправен конец , трябва да отхлабим задържането на горния конец, като завъртим в посока по-малка цифра.

 

Идеалният вариант е когато сплитката между двата конеца остава точно по-средата в дебелината на материала. За да не правите настройка върху изделието което произвеждате може да използвате парчета платове с близка дебелина твърдост и рехавост.